onderzoek

 

Fleur Kortekaas Health biedt ondersteunende diensten bij de opzet en de uitvoering van klinisch onderzoek:

  • Advies bij de start en opzet van onderzoek (subsidieaanvragen, onderzoeksprotocol, uitvoeren van literatuurstudies)
  • Extra onderzoekscapaciteit bij grootschalige onderzoeksprojecten
  • Uitvoeren van literatuurstudies
  • Vastleggen van praktijkervaring conform wetenschappelijke richtlijnen
  • Externe studiebegeleiding bij afstudeeronderzoeken

Wetenschappelijk onderzoek is de basis voor het vaststellen welke interventies effectief en doelmatig zijn. Bewijs uit wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de verantwoording en toetsing voor het medisch handelen.

Centraal staat de vraag welke vorm van bewijs passend is bij welke vorm van zorg. En aan welke informatie behoefte is. Vanuit dit perspectief richt Fleur Kortekaas Health zich op kennisontwikkeling binnen de onderzoeksgebieden voeding, integratieve geneeswijzen en public health.

 
Dicht bij de praktijk
Wetenschappelijk onderzoek kan al op kleine schaal zeer informatief zijn. Wetenschapsontwikkeling start immers bij een accurate beschrijving van de observatie; valide onderzoek met als centrale kenmerk de nauwe verbondenheid met de praktijk (case-study). De praktijkervaring van (para)medici biedt een bron van informatie voor collega- (para)medici, mits volledig en accuraat weergegeven. Fleur Kortekaas Health biedt advies en ondersteuning bij de opzet en uitvoering van kleinschalige onderzoeksprojecten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen via het contactformulier.